พัฒนาโปรแกรมโดย : กลุ่มนำร่อง ICT sec39 e-mail : webmaster@secondary39.go.th